Tổng hợp

Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN được dùng để xác minh số dư tiền gửi tại kho bạc Nhà nước qua số dư đầu kỳ, phát sinh tăng, giảm trong kỳ và số dư cò lại cuối kỳ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN

Bạn đang xem: Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước

BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

Tháng /năm

Tên đơn vị……………………………………………………………………….……… Mã ĐVQHNS………………………….

Địa chỉ giao dịch:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản …………………………………….…… Cấp………….. Mã CTMT, DA và HTCT ………………………………..

Đơn vị: đồng

Diễn giải

Số liệu tại đơn vị

Số liệu tại KBNN

Chênh lệch

Nguyên nhân

Số dư đầu kỳ

Phát sinh tăng trong kỳ

Phát sinh giảm trong kỳ

Số dư cuối kỳ

……………, ngày……. tháng……. năm…….

Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

……………, ngày……. tháng……. năm…….

Đơn vị sử dụng ngân sách

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *