Tổng hợp

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ được Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vị báo cáo:………………

Địa chỉ:…………………………

Bạn đang xem: Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Mẫu số B 01b – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm lược)
Quý…năm….

Tại ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính:………….

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *