Tổng hợp

Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc được lập ra nhằm đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc được ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ngày 15/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *