Tổng hợp

Mẫu bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn

Mục lục

Mẫu bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu S2-10/KB/TABMIS bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn được chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu S2-10/KB/TABMIS được dùng trong trường hợp chia tách sáp nhập hoặc chuyển các đơn vị giao dịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

KBNN…………………..

Mã kho bạc……………….

Bạn đang xem: Mẫu bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn

Mẫu S2-10/KB/TABMIS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Ngày lập:……………….

Số:………………………

BẢNG TỔNG HỢP GIAO NHẬN VỐN VÀ NGUỒN VỐN

Bàn giao vốn

Số vốn KBNN A bàn giao

Số vốn KBNN B nhận

1

2

3

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Chi ngân sách các cấp

Cho vay, khoanh nợ, quá hạn

Cấp phát vốn đầu tư, chương trình mục tiêu

Thanh toán LKB

Các khoản thanh toán trái phiếu

Thanh toán vốn KBNN

Vốn trong thanh toán khác……..

Vốn khác

Số chênh lệch

Tổng cộng vốn bàn giao

Bàn giao nguồn vốn

Nguồn vốn KBNN A bàn giao

Nguồn vốn KBNN B nhận

Thu ngân sách các cấp

Tiền gửi các đơn vị tại KBNN

Các khoản tạm thu, tạm giữ

Thanh toán LKB

Thanh toán vốn KBNN

Các khoản vay dân

Nguồn vốn đầu tư, chương trình mục tiêu

Nguồn vốn trong thanh toán khác…….

Nguồn vốn khác

Số chênh lệch

Tổng cộng nguồn vốn bàn giao

Bàn giao số liệu ngoài bảng

Số liệu KBNN A bàn giao

Số liệu KBNN B nhận

Dự toán ngân sách

Tài sản

Tổng cộng số liệu ngoài bảng

………., ngày…… tháng…… năm…….

Kho bạc nhà nước A Kho bạc nhà nước B

Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng Giám đốc

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *