Tổng hợp

Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII

Mục lục

Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII

Sau khi làm xong bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII, các Đảng viên cần chuẩn bị mẫu bìa bài thu hoạch, rồi đóng quyển nộp. Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết TW12 khóa XII được thiết kế sẵn, chỉ cần điền thông tin cá nhân, rồi in ra là xong.

Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII bàn về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số vấn đề quan trọng khác. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu bìa Nghị quyết TW12 khóa 12 trong bài viết dưới đây:

Mẫu bìa bài thu hoạch nghị quyết trung ương 12 khóa 12

Mẫu bìa bài thu hoạch nghị quyết trung ương 12 khóa 12

Bạn đang xem: Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII

Mẫu bìa thu hoạch này hoàn toàn tương thích với cả Word 2003/2007/2010/2013/2016. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các bài Thu hoạch nghị quyết dưới đây:

  • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của giáo viên
  • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của cán bộ công chức, viên chức
  • Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12 dành cho Công an
  • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho cán bộ xã
  • Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá XII dành cho cán bộ chủ chốt

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *