Tổng hợp

Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng

Mục lục

Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp công đoàn về việc lấy ý kiến xét kết nạp Đảng cho các đảng viên. Nội dung trong biên bản nêu rõ các thành phần tham gia cuộc họp, các ưu và nhược điểm của đoàn viên được xét kết nạp Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản về tại đây.

…….. HUYỆN ……….

…………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
….ngày …..tháng …..năm…………

BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN

Nhận xét công đoàn viên đề nghị kết nạp Đảng

Hôm này, ngày ….. tháng …….. năm ….., tại văn phòng công đoàn …………………. tổ chức họp công đoàn.

– Thành phần tham dự gồm:

– Tổng số người: ………………… Có mặt: ………………… Vắng mặt:

– Chủ trì cuộc họp: ……………………………………… Chức vụ:

– Thư ký cuộc họp: ……………………………………… Chức vụ:

NỘI DUNG

– Họp lấy ý kiến nhận xét về công đoàn viên ……………………. diện đối tượng Đảng và đề nghị chi bộ xem xét kết nạp

– Căn cứ vào quá trình công tác và tham gia sinh hoạt tại công đoàn …………………. chúng tôi nhận thấy công đoàn viên ………………………………. có những ưu, khuyết điểm chính sau đây:

– Ưu điểm:

+ Về phẩm chất chính trị

Công đoàn viên …………………………………… luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động mọi người chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như mọi quy chế quy định của đơn vị, của ngành đề ra. Tích cực tham gia cá hoạt động đoàn thể. Có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Xây dựng phong trào thi đua chống các biểu hiện tiêu cực.

+ Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi với mọi người.

+ Năng lực công tác

Công đoàn viên …………… luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo chuyên môn của khối có chí hướng phấn đấu vươn lên, khiêm tốn.

+ Quan hệ quần chúng:

Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, được đồng nghiệp và phụ huynh tín nhiệm, học sinh tin yêu.

– Nhược điểm:

Tính rụt rè nên đôi lúc chưa mạnh dạn nêu lên những ý kiến của bản thân trong cuộc họp.

Dựa trên những ưu, nhược điểm trên, công đoàn trường ……………… kính đề nghị chi bộ …………………………. xem xét, kết nạp công đoàn viên ………………. vào Đảng, với sự tán thành của …../…… Đ/C (đạt …………%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi …………… giờ cùng ngày.

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *