Tổng hợp

Mẫu C2-01b/NS: Lệnh chi tiền phục hồi

Mục lục

Mẫu C2-01b/NS: Lệnh chi tiền phục hồi

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu lệnh chi tiền phục hồi được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu lệnh chi tiền phục hồi.

Cơ quan Tài chính

………………………

Bạn đang xem: Mẫu C2-01b/NS: Lệnh chi tiền phục hồi

LỆNH CHI TIỀN PHỤC HỒI

Loại tiền: …. Chuyển khoản….Tiền mặt…..

PHẦN CƠ QUAN TC GHI

Phân hệ:……………………

Mã ĐBHC:………………….

Mã KBNN:………………….

Nợ TK:………………………

Có TK:…………………….

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:…………………..

Có TK:…………………..

Mã ĐBHC:………………

Số lệnh chi tiền……………….Ngày lệnh chi tiền………………..

Cơ quan Tài chính……………………………………………………

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước………………………………………..

Chi Ngân sách……………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………

Tên CTMT, DA:……………………………………………………….

Mã CTMT, DA:……………………………………………………….

Nội dung chi

Mã nguồn NSNN

Mã chương

Mã ngành KT

NDKT

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:……………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………………………. Cấp ngày:……………………………. Nơi cấp:…………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………………

Tại KBNN(NH):………………………………………………………………………………………………………………….

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *