Tổng hợp

Mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Dùng cho ngân sách xã)

Mục lục

Mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Dùng cho ngân sách xã)

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Dùng cho ngân sách xã) được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu lệnh chi tiền dùng cho ngân sách cấp xã được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mẫu C2-01C/NS có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Lệnh chi tiền dùng cho ngân sách xã.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
———

Bạn đang xem: Mẫu C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Dùng cho ngân sách xã)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

Mẫu C2-01c/NS
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 BTC
Số;……………
Năm NS………..

LỆNH CHI TIỀN

Thực chi Tạm ứng

Chuyển khoản Tiền mặt

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày………………………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước…………………………………………….

Chi Ngân sáchxã………….. Tài khoản:……………………………….

Mã TCNS…………………….. Tên CTMT, DA:………………………..

……………………………………………….Mã CTMT, DA:……………

PHẦN GHI ĐỊNHKHOẢN

Nợ TK:……………..

Có TK:…………………

Mã ĐBHC……………..

Nội dung chi

Mã NDKT

chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:…………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………. Cấp ngày:………………………… Nơi cấp:………………………………..

Tài khoản: ……………………………………………tại KBNN(NH):……………………………………………………..

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *