Tổng hợp

Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách

Mục lục

Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy rút dự toán Ngân sách được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chinh xác và mới nhất. Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Không ghi vào khu vực này

Mẫu số: C2-02a/NS

Bạn đang xem: Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Thực chi ⬜ Tạm ứng ⬜

Ứng trước đủ đk thanh toán ⬜

Ứng trước đủ đk thanh toán ⬜

Chuyển khoản ⬜

Tiền mặt tại KB ⬜

Tiền mặt tại NH ⬜

Số:……………..
Năm NS:……….

Đơn vị rút dự toán:………………………..

Tài khoản: ………………………..Tại KBNN:………………………….

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………….

……………………………..Mã CTMT, DA:………………………………

Số CKC, HĐK:…………………………… Số CKC, HĐTH:…………….

Nội dung thanh toán Mã NDKT Mã chương ngành KT nguồn NSNN Số tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………

……………………………………….

Đơn vị nhận tiền:………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………..

Tại KBNN (NH): ……………………………………

Hoặc người nhận tiền: ……………………….

Số CMND:……………. Cấp ngày: ………… Nơi cấp: ………..

PHẦN KBNN GHI
Nợ TK: ………………….
Có TK: ………………….
Nợ TK: ………………….
Có TK: ………………….
Nợ TK: ………………….
Có TK: ………………….
Mã ĐBHC: ……………..

Bộ phận kiểm soát của KBNN

Ngày …. tháng …. năm ….

Kiểm soát Phụ trách

Đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày …. tháng …. năm ….

Kế toán trưởng Thủ trưởng
(ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên)

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm……

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC A

Thanh toán ngày … tháng … năm …

Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC B

Ngày … tháng … năm …

Kế toán Kế toán trưởng Giam đốc

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *