Tổng hợp

Mẫu C2-05c/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

Mục lục

Mẫu C2-05c/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C2-05c/NS giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện.

GiẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Ủy ban nhân dân xã:…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị KBNN:…………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu C2-05c/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

trích tài khoản…………………………hoặc giảm thu chuyển giao…………………………………….

để nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện, tài khoản……………………………………………

theo Quyết định số:…………………………………..ngày:…………………………………………………..

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Đồng thời hạch toán giảm chi NS cấp huyện…………..hoặc tăng thu NSNN cấp huyện khi đã quyết toán NSNN:……………..

Mã Tài khoản kế toán:…………………………Mã cấp NS:……………………………………….

Tại KBNN:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………….

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ngày …. tháng …. năm ...….

Phụ trách kế toán Chủ tịch UBNDxã

(Ký, ghi họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Bộ phận kiểm soát chi Bộ phận Kế toán

Ngày…tháng…năm…… Ngày … tháng … năm…
Kiểm soátPhụ tráchKế toán trưởng Giám đốc

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *