Tổng hợp

Mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư

Mục lục

Mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C3-04NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư được chúng tôi tổng hợp chính xác nhất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấp nộp trả vốn đầu tư.

GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ

Chuyển khoản Tiền mặt

Bạn đang xem: Mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư

Đơn vị nộp:…………………………………………………………

Đề nghị KBNN:……………. trích tài khoản số:………………..

Hoặc người nộp tiền:………………………………………………

Nộp trả kinh phí đầu tư đã Tạm ứng Thực chi

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền:

TK 3521 (Kiểm toán NN)

TK 3522 (Thanh tra TC) TK 3523 (Thanh tra CP)

TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác )

theo Quyết định số: …………..ngày………………………….

Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:………………………..

PHẦN KBNN GHI

1) Nợ TK:………………

Có TK:………………….

2) Nợ TK:……………….

Có TK:………………….

3) Nợ TK:……………….

Có TK:…………………..

Mã ĐBHC:………………

Tên dự án:……………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư: Mã ĐVQHNS:………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: Tại KBNN:…………………………………………………………………………………………………..

Tên CTMT,DA: Mã CTMT,DA:…………………………………………………………………………………………..

Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH:………………………………………………………………………………………..

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

Mã nguồn NSNN

Năm KHV

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ……………………………………………………………………………………………..

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *