Tổng hợp

Mẫu C4-04/KB: Lệnh chuyển Có

Mục lục

Mẫu C4-04/KB: Lệnh chuyển Có

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-04/KB: Lệnh chuyển có được BNC.Edu.vn tổng hợp và đăng tải sau đây chính xác và chi tiết nhất. Mẫu C4-04/KB được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/08/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Lệnh chuyển có

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC ………………….

Bạn đang xem: Mẫu C4-04/KB: Lệnh chuyển Có

Mẫu số C4-04/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017của Bộ Tài chính)

Số:……………………

LỆNH CHUYỂN CÓ

Lập ngày…../…./……..

Số chứng từ:………. Ngày chứng từ:….. Ngày hạch toán:………..

Kho bạc A:………………………………… Mã hiệu……………………

Kho bạc B:………………………………… Mã hiệu……………………

Nợ TK:

Có TK:

Người trả tiền:……………………………………………………………………………………………………….

Mã đối tượng nộp tiền:………………………………………………………………………………………….

Thông tin người trả tiền:………………………………………………………………………………………..

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………………….

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):…………………………………………………………………………..

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người nhận tiền:……………………………………………………………………………………………….

Thông tin người nhận tiền:………………………………………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………….

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):……………………………………………………………………

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ):………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *