Tổng hợp

Mẫu C6-09/NS: Phiếu điều chỉnh

Mục lục

Mẫu C6-09/NS: Phiếu điều chỉnh

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số C6-09/NS phiếu điều chỉnh được chúng tôi tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu phiếu điều chỉnh là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc điều chỉnh của kho bạc nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu phiếu điều chỉnh.

Không ghi vào

Bạn đang xem: Mẫu C6-09/NS: Phiếu điều chỉnh

Khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…………………..

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

Lập ngày……. tháng……. năm………

Mẫu số C6-09/NS
Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính

Số :….……….……….

Ngày ghi sổ bút toán cần điều chỉnh…………………………………………………………………………………..

Nội dung và nguyên nhân cần điều chỉnh:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông tin điều chỉnh theo chi tiết sau:

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã ĐBHC

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

Năm NS

Số tiền

Nợ

Bộ phận kiểm soát chi

Bộ phận Kế toán

Ngày … tháng … năm …

Ngày … tháng … năm …

Kiểm soát Phụ trách

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *