Tổng hợp

Mẫu C6-17/KB: Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo

Mục lục

Mẫu C6-17/KB: Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số C6-17/NS bảng kê yctt, thanh toán hủy, đảo được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu số C6-17/NS bảng kê yctt, thanh toán hủy, đảo là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về việc thanh toán hủy, đảo của kho bạc nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 cuả Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu bảng kê yctt, thanh toán hủy, đảo.

KBNN:………………………

Mã KBNN:…………….……..

Bạn đang xem: Mẫu C6-17/KB: Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo

Mẫu số C6-17/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số:…………………………
Năm NS: …………………..

BẢNG KÊ YCTT, THANH TOÁN HỦY, ĐẢO

Ngày lập: ……………

Từ ngày:………..……… đến ngày………………..

Nhân viên: …………………… Trạng thái kiểm duyệt YCTT: …. Loại ngày: … Loại tiền: ………

Đã hạch toán: … …… Trạng thái phê duyệt YCTT: …. Sắp xếp theo: Số YCTT/ Số chứng từ TT/ Số tiền

STT

Số YCTT/ Số chứng từ TT

Ngày nhập giao dịch

Ngày hạch toán

Tài khoản

(12 đoạn mã COA)

Nợ/Có

Phát sinh

N.Tệ

VND

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Hủy YCTT

1.

Nợ

Nợ

II.

Hủy Thanh toán

1.

Nợ

Nợ

Kế toán

Kế toán trưởng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *