Tổng hợp

Mẫu C7-01/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng tiền mặt)

Mục lục

Mẫu C7-01/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng tiền mặt)

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-01/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái bằng tiền mặt được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu C7-01/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái bằng tiền mặt được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái bằng tiền mặt.

KBNN:…………………………

Mã Kho bạc: ………………….

Bạn đang xem: Mẫu C7-01/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (bằng tiền mặt)

Bàn trái phiếu số:……………

Mẫu số C7-01/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 Bộ Tài chính)

Số: ……..………

BẢNG KÊ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI
(Bằng tiền mặt)

Ngày ………tháng…………..năm……

Đợt phát hành: ………………………………….

Loại:……………………………………………….

Kỳ hạn…………… Lãi suất ……………………

Nợ TK: ………………

Có TK: ………………

Đơn vị:………….

STT

Số phiếu phát hành

Tổng số tờ trái phiếu, công trái

Tổng mệnh giá

Số tiền chiết khấu

Số tiền nộp kho bạc

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thủ quỹ Kế toán bàn trái phiếu

Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *