Tổng hợp

Mẫu C7-03/KB: Bảng kê trái phiếu chuyển sổ

Mục lục

Mẫu C7-03/KB: Bảng kê trái phiếu chuyển sổ

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-03/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu chuyển số được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu C7-03/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu chuyển số được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Bảng kê trái phiếu chuyển sổ.

KBNN:…………………………

Mã Kho bạc: ………………….

Bạn đang xem: Mẫu C7-03/KB: Bảng kê trái phiếu chuyển sổ

Bàn trái phiếu số:………….

Mẫu số C7-03/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……..………………

BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU CHUYỂN SỔ

Ngày …….tháng…………..năm………..

Từ đợt phát hành:………………………………..

Loại trái phiếu:……………………………………

Kỳ hạn: ……….Lãi suất:………………………..

Sang đợt phát hành:…………………………….

Loại trái phiếu:…………………………………..

Kỳ hạn:………. Lãi suất:………………………..

Nợ TK:………………

Có TK:……………….

Đơn vị: ………..

STT

Loại mệnh giá

Sêri (Từ số… đến số)

Số tờ

Số tiền chuyển sổ

Tổng số tiền sang kỳ hạn mới

Gốc

Lãi

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số:

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kế toán bàn trái phiếu Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *