Tổng hợp

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số:…………………………

Bạn đang xem: Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ sở:………………………………………………………………………………..………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………..…… Fax: ………………..………… Email:………………..……

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:…………………………………………………………………..……………

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chiu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy đinh của pháp luật.

……………ngày…….tháng …..năm…..

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *