Tổng hợp

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Mục lục

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

BNC.Edu.vn xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: – CHI CỤ THUẾ QUẬN………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

– ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………..……………………….

– Địa chỉ chi nhánh:…………………………………….…………………………………..………………………….

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………….……………………………………

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………

Xin chân thành cảm ơn!

Chào trân trọng.

……., ngày ………..tháng…..năm ……

CÔNG TY ……………

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *