Tổng hợp

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Mục lục

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ CÔNG VIỆC BÀN GIAO

(đính kèm Biên bản số /BB-……………… ngày ……… tháng ……… năm 201…)

STT

Bạn đang xem: Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

NỘI DUNG BÀN GIAO

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

KÝ NHẬN

01

02

03

04

05

06

NGƯỜI GIAO

XÁC NHẬN CỦA ………

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *