Tổng hợp

Mậu dịch song phương là gì?

Mục lục

Mậu dịch song phương là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Mậu dịch song phương (bilateral trade) là gì?

Mậu dịch song phương là gì?

Bạn đang xem: Mậu dịch song phương là gì?

Mậu dịch song phương (bilateral trade) là thương mại giữa hai nước, thường phụ thuộc vào thỏa thuận của hai chính phủ, trong đó một nước xuất khẩu một lượng hay giá trị hàng hóa dịch vụ nhất định cho nước bạn hàng để đổi lấy một lượng hay giá trị thỏa thuận của hàng nhập khẩu từ nước bạn hàng.

Mậu dịch song phương (bilateral trade) là thương mại giữa hai nước, thường phụ thuộc vào thỏa thuận của hai chính phủ, trong đó một nước xuất khẩu một lượng hay giá trị hàng hóa dịch vụ nhất định cho nước bạn hàng để đổi lấy một lượng hay giá trị thỏa thuận của hàng nhập khẩu từ nước bạn hàng. Những thỏa thuận này có thể mang hình thức trao đổi hiện vật đối với một số hàng hóa của mỗi bên. Thương mại song phương thường được thực hiện vì mục đích chính trị hoặc do có khó khăn trong cán cân thanh toán, do đó nó thường không tính đến sự phân công lao động quốc tế trên cơ sở lợi thế so sánh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

So với các hiệp định thương mại đa phương, các hiệp định thương mại song phương có thể dễ dàng thương lượng, bởi vì chỉ có hai quốc gia là thành viên của thỏa thuận. Các hiệp định thương mại song phương bắt đầu và gặt hái lợi ích thương mại nhanh hơn các hiệp định đa phương. Khi các cuộc đàm phán cho một hiệp định thương mại đa phương không thành công, nhiều quốc gia sẽ đàm phán các hiệp ước song phương. Tuy nhiên, các thỏa thuận mới thường dẫn đến các thỏa thuận cạnh tranh giữa các quốc gia khác, loại bỏ những lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do (FTA) trao đổi giữa hai quốc gia ban đầu.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *