Tổng hợp

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

Mục lục

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

……..,ngày….. tháng…..năm…..

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở văn hoá-thông tin (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)

……………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Điện thoại:…………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………ngày cấp:……..nơi cấp:…….

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

– Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………..

– Những hộ liền kề theo quy định gồm:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….…………………………………..

– Tên nhà hàng karake (nếu có)……..…………………………………………….

– Số lượng phòng karaoke………………………………………………………….

– Diện tích các phòng…………………….……………………………………….

3. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

Tài liệu kèm theo:
– Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh;
– Văn bản đồng ý của các hộ liền kề;
– ……………………………..

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
giấy phép kinh doanh

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *