Tổng hợp

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập được ban hành kèm theo Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

(Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục công lập)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục)

Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc): ……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:…………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………….

Hiện đang học tại lớp:…………………………………………………………………………….

Trường:…………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành./.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ1
Nơi trẻ mẫu giáo có hộ khẩu thường trú
(Ký tên, đóng dấu)

…..,ngày….tháng….năm….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________

1 Trường hợp trẻ mẫu giáo có giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình thì nộp giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *