Tổng hợp

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động được người người lao động lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền của đơn vị, doanh nghiệp muốn tiếp tục làm việc lại. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin cá nhân như chức vụ, mức lương, thành tích đạt được trong quá trình làm việc và nguyện vọng muốn làm việc tiếp tại đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

TRƯỜNG………………
KHOA/PHÒNG…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …… tháng …… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………….…………………………………

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Tôi tên là:………………………………….…………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………… Tại:……………………………………………….

Số CMND:……………………….. Cấp ngày:………………. Nơi cấp:………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Đã hợp đồng làm việc tại:……………………………………………………………………………

Công việc được giao :…………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………………………………………………….

Bậc: ……………………………..Hệ số lương:…………………………………………………………

Ngày bắt đầu ký hợp đồng:…………………………………………………………………………

Ngày hết hạn hợp đồng:…………………………………………………………………………

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ……………………. cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng

Người làm đơn

Ý kiến của Trưởng Phòng TCCB

Ý kiến của Ban Giám hiệu

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *