Tổng hợp

Mẫu đơn tố giác tội phạm

Mẫu đơn tố giác tội phạm

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin cung cấp tới bạn đọc Mẫu đơn tố giác tội phạm để các bạn kham khảo và áp dụng. Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Trong trường hợp chứng kiến hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân – Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mẫu đơn dưới đây.

Related Articles

Mẫu đơn tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
(V/v…………………………………………………….)

Bạn đang xem: Mẫu đơn tố giác tội phạm

Kính gửi:

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
– Công an
– ……………………………………….

Chúng tôi là: ………………………………………………………………Chức vụ:………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà …………………………….,

Chức vụ:………………………………… về việc………………………………………………………………… bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày……/……/…………………………………………………………………………………………………………………………….,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông/bà đã vi phạm điều …………………., luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông/bà

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà…………………………. tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà …………………………………………Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

.…………, ngày……..tháng……năm…………

Người tố giác

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *