Tổng hợp

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM giới thiệu mẫu Đơn trình báo mất tài sản bao gồm thông tin về bên trình báo, đơn vị nhận và xử lý đơn, tường trình về việc mất tài sản và các vấn đề liên quan, cụ thể.

Related Articles

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi: …………………………………………………………

Bạn đang xem: Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Trích yếu: ………………………………………………………………………………………………

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..……

Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..……..

Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..…………………..

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ………………………………

Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tại: …………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do mất tài sản: ………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm ……

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ hai

XÁC NHẬN
của cơ quan có thẩm quyền

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *