Tổng hợp

Mẫu đơn xin chuyển đổi chương trình đào tạo

Mẫu đơn xin chuyển đổi chương trình đào tạo

Bạn đang muốn chuyển đổi chương trình đào tạo? Bạn đang lo lắng ko biết bắt đầu viết đơn như thế nào. Sau đây Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin chuyển đổi chương trình đào tạo để các bạn cùng tham khảo. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn viết đơn một cách dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin chuyển đổi chương trình đào tạo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin chuyển đổi chương trình đào tạo

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

( Từ……………………..-…………………)

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường………………………………………

– Phòng Đào tạo;

– Trưởng Khoa: ………………………………………………..

Tôi tên:…………………………………………………………… Ngày sinh:…………………………………………

MSSV:…………………………………………………………….. Lớp:…………………………………………………

.Điện thoại: …………………………………………………………Email:…………………………………………….

Đang học năm thứ: ……….. Khoa:………………………………………………………………………………..

Ngành:………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo Bảng điểm học tập)

Đề nghị chuyển từ chương trình đào tạo:……………………………………………………………………………

sang chương trình đào tạo:………………………………………………………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………..…, ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÉT DUYỆT CỦA KHOA

Cho phép sinh viên chuyển từ chương trình đào tạo……………………………: …………………….

Sang chương trình đào tạo …………………………………….: ………………………………………….

Nhập học từ học kỳ: ……….. Khóa …………………………………………………………………………….

Ngày …… tháng …… năm 20……

TRƯỞNG KHOA

XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………..Ngày …… tháng …… năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *