Tổng hợp

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đăng kí kết hôn trong ngành công an. Được cá nhân lập ra để xin được đăng kí kết hôn. Nội dung mẫu đơn ghi rõ thông tin người làm đơn, thông tin của hai người kết hôn, chức vụ....Mời các bạn tham khảo và tải mẫu đơn tại đây:

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

ĐƠN XIN KẾT HÔN

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……. tháng ….. năm … ……….. Dân tộc: ………………. Tôn giáo: …………………

Cấp bậc: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………

Tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………………………………

Qua quá trình tìm hiểu cô ……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……….. tháng … năm ….. Dân tộc: …………………. Tôn giáo: ………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan đơn vị: …………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………..

Thường trú: …………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………………………………

Họ tên cha: ……………………………….., sinh năm: ……………… nghề nghiệp: ……………………

Họ tên mẹ: ……………………………., sinh năm: …………., nghề nghiệp: ……………………………

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ……………………………………. thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….,ngày…..tháng…..năm…….

TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NAM
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *