Tổng hợp

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Theo điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  • 05 ngày làm việc;
  • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Related Articles

Để được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam tại doanh nghiệp bạn đang làm thì bạn cần phải làm Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam. Vậy thì mẫu đơn xin nghỉ việc cần viết như thế nào là phù hợp? Bạn có thể tham khảo mẫu bên dưới đây và tải file đính kèm chi tiết.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

TÊN CƠ QUAN
…………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………….Sinh ngày………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………. Vị trí công tác:……………………………

Số CMTND:………………………………..Ngày cấp………………………… Nơi cấp………………………………..

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày…../…../20.. đến ngày…../…../20…

Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc ….., ngày…..tháng…..năm 2016
Người làm đơn
……………………………

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *