Tổng hợp

Mẫu đơn xin tạm hoãn học phần quân sự

Mục lục

Mẫu đơn xin tạm hoãn học phần quân sự

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin tạm hoãn học học phần quân sự được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chuẩn nhất đề các bạn cùng tham khảo. Mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra gửi tới Ban giám hiệu nhà trường xin được tạm hoãn việc học quân sự với một số lý do khách quan. Sau đây là nội dung mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin tạm hoãn học học phần quân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

ĐƠN XIN TẠM HOÃN HỌC
HỌC PHẦN QUÂN SỰ

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin tạm hoãn học phần quân sự

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường ………………………………………..

– Phòng Công tác sinh viên

Tôi tên là:………………………………………………… Sinh viên lớp: ………………………….

Sinh ngày:………………………………..Nơi sinh:…………………………………………………..

Chuyên ngành:…………………………………….. Khoa: ……………………………………….

Mã số sinh viên: …………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: Cố định……………………. Di động …………………………………..

Tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được tạm hoãn học Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh cùng với Lớp……………………. của Trường học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh trường……………………….. thời gian từngày ……………………. đến ngày ……………………………..

Vì lý do: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết sẽ tự nguyện sắp xếp thời gian để học Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninhtrong quá trình học tập sau này và bảo đảm đủ Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh khi xét tốt nghiệp ra Trường.

Trân trọng cám ơn.

………ngày….tháng……năm ………….

Xác nhận của Trường………………….
HIỆU TRƯỞNG

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *