Tổng hợp

Mẫu đơn xin từ chức

Mẫu đơn xin từ chức

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin từ chức được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn xin từ chức được cá nhân lập ra gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin được từ chức mình đang đảm nhiệm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin từ chức, lý do từ chức. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin từ chức

Kính gửi: .……………..………………………………………………………………

Tôi tên:………………….…………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………….……………………………………………………………………..

Chức vụ:……………….……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………….……………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính mong …………………………….. xem xét cho tôi được từ chức với lý do:

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

Kính mong …………………. trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

………., ngày…tháng…năm…

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *