Tổng hợp

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mục lục

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo là mẫu dùng cho các hộ gia đình, cá nhân viết đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi: UBND Xã (Phường): ……………………………………………

Ban XĐGN Xã (Phường): ……………………………………….…

Tôi đứng tên dưới đây là: ………………………………………..…… Sinh ngày: …………………………

Hộ khẩu thường trú: ấp ……….………………… xã ……………………… Huyện ……………………

Hiện con tôi là: …………………………………………..………. đang học lớp: …………………….………

Trường Tiểu học ………………………………………………………………………………………………..…………

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn!

………, ngày……… tháng …… năm ……..

Xác nhận của chính
(ấp, xã)

Người làm đơn

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *