Tổng hợp

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng – Tiếng Anh là mẫu đơn do BNC.Edu.vn sưu tầm để các bạn tham khảo dùng ghi chép nội dung các cuộc gọi điện bán hàng như mục đích của cuộc gọi, lợi ích cho khách hàng, nhận xét của khách hàng….

Sales Call Log

Number ……………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng – Tiếng Anh

Tên công ty ………………………………………………………………………………….

Contact …………………………………. Điện thoại …………………………………….

Type of Call: Customer Prospect

Comments

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Purpose of Call

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Opening Conversation

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Sales Story

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Benefits to Customer

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Objections or Resistance Response

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Closing Conversation

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

When to Follow Up

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *