Tổng hợp

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng – Tiếng Anh là mẫu đơn mà BNC.Edu.vn sưu tầm để các bạn tham khảo để làm so sánh doanh thu bán hàng giữa các tháng cho công ty mình. Nội dung về mẫu đơn như sau:

Month-to-Month Sales Comparison Log

For Year ……………

Bạn đang xem: Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng – Tiếng Anh

Tháng Taxable Sales Nontaxable Sales Total Sales

Tháng 1 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 2 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 3 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 4 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 5 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 6 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 7 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 8 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 9 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 10 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 11 …………………… ……………………… ……………………

Tháng 12 …………………… ……………………… ……………………

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *