Tổng hợp

Mẫu giấy báo nợ (dùng cho ngân sách xã)

Mục lục

Mẫu giấy báo nợ (dùng cho ngân sách xã)

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy báo nợ (Dùng cho ngân sách xã) được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu giấy báo nợ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mẫu giấy báo nợ có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy báo nợ.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

GIẤY BÁO NỢ

Bạn đang xem: Mẫu giấy báo nợ (dùng cho ngân sách xã)

Thực chi Tạm ứng

Chuyển khoản Tiền mặt

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày……………………………………………………………………………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước……………………………………………………………………………………………………

Chi Ngân sách xã………………………………………………….. Tài khoản:……………………………………………..

Mã TCNS ………………………………………………………………Tên CTMT, DA………………………………………

Mã CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung chi

Mã NDKT

chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:…………………………………………………………………………………………….

Số CMND:,……………………………. Cấp ngày:…………………………… Nơi cấp:…………………………………..

Tài khoản:………………………………………….. Tại KBNN(NH):………………………………………………………..

Ngày…tháng…..năm …..

Ngày…tháng…..năm ….

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Kiểm soát Phụ trách

Kế toán Kế toán trưởng KBNN

Giám đốc KBNN

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *