Tổng hợp

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Giấy cam kết trả nợ kèm theo Công văn 1883/NHCS-TD được Ngân hàng chính sách xã hội ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2008.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi: …………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu giấy cam kết trả nợ

Họ và tên học sinh, sinh viên:……………………………………………………………………………

CMND số: ……………. ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp: …………Ngày sinh:……/……/….

Giới tính: Nam Nữ

Lớp:………………………………… Khoa ……………………. Số thẻ HSSV ………………………….

Khóa ………………………………. Loại hình đào tạo: …………………………………………………..

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ……………….…..): …………………………………………………..

Ngày nhập học: ………/.……../………… Ngày ra trường (dự kiến) : .………./….………../……..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):………………………………………

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ………………………………..……………………….

cư trú tại thôn (ấp, làng..) …………………………………. xã (phường)………………………… huyện (thị xã)…………………. tỉnh (thành phố) …………………….., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ……………………………………….. cho vay tổng số tiền là: …………………… đồng (bằng chữ……………………………………………..…………….)

Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình:

– Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học.

– Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.

……………, ngày …… tháng …….. năm 200……
NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *