Tổng hợp

Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Mục lục

Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mẫu giấy được lập ra để xác minh học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBND HUYỆN…………

UBND XÃ……………………

Bạn đang xem: Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

Số: ……/UB-VX

………..ngày…….tháng……năm…………

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN

THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO.

UBND xã ……………………………………………………….. xác nhận:………………………………………………….

– Anh (chị)…………………………………………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày …….tháng …… năm…………………

– Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………………………………………….

– Là con (em) ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

– Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm …………………………………………………

– Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý

– Số thứ tự ……………….… trong sổ theo dõi năm …………..Mã số ………. (nếu có)

Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) …………………………………… theo quy định ./

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *