Tổng hợp

Mẫu giấy phép di dời công trình

Mục lục

Mẫu giấy phép di dời công trình

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy phép di dời công trình được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu giấy phép di dời công trình là mẫu giấy phép được cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp cho các nhà chủ đầu tư về việc di dời công trình sang một địa điểm mới. Nội dung trong mẫu giấy phép nêu rõ thông tin của nhà chủ đầu tư xây dựng công trình, thông tin về công trình di dời và địa điểm di dời. Mẫu giấy phép di dời công trình được ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cơ quan cấp GPXD…
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–
…….., ngày …… tháng …… năm ……

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số:……………/GPDDCT

1. Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu giấy phép di dời công trình

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Số nhà: ……….. Đường (phố):…………………………………………………………………………………………………….

– Phường (xã): ……………………. Quận (huyện)…………………………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Được phép di dời công trình:……………………………………………………………………………………………………

– Tên công trình:………………………………………………………………………………………………………………………..

– Từ địa Điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)…………………………………………………………………………………………….

– Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)……………………………………………………….

– Tới địa điểm: …………….: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)…………………………………………………………………………

– Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới)………………………………………………………………………………………

– Cốt nền công trình di dời đến:……………………………………………………………………………………………………

– Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:…………………………………………………………………………………………

3. Thời gian di dời: Từ …………………………..…… đến…………………………………………………………………….

4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu VT, …..

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn:……………………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:…………………………………………………………………………………………….

……, ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *