Tổng hợp

Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Mục lục

Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân do BNC.Edu.vn sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất. Mẫu giấy được sử dụng vào nhiều mục đích quan trọng hiện nay như : đi máy bay, đi xin việc. Giấy xác nhận quan hệ nhân nhân có giá trị văn bản pháp lý cao, do vậy trong quá trình hoàn thiện, xác nhận chúng ta cần phải đảm bảo khai đầy đủ chính xác thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân tại đây.

Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

Bạn đang xem: Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………………………. .ngày cấp:………………………. .nơi cấp:………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………………………….ngày cấp:………………………… nơi cấp:……………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin xác nhận như sau:

Ông/bà: …………………………………………………………tên trong hộ chiếu:…………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………….

Số hộ chiếu:………………………………….ngày cấp:…………………….. .nơi cấp:…………………………………….

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:…………………………………………………………………………………………………….

Là: (thông tin về quan hệ với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết những điều ghi trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI XÁC NHẬN 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *