Tổng hợp

Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh là mẫu đơn do BNC.Edu.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hóa đơn bán hàng như sau:

Sales Receipt

Salesperson

Bạn đang xem: Mẫu hóa đơn bán hàng – Tiếng Anh

Ngày

Customer

Điện thoại:

Địa chỉ:

City

State

ZIP

Qty.

Item/Description

Price/Unit

Total

Cash

Visa/MasterCard/American Express

Expires

Total Due

All returns and exchanges must be accompanied by this slip.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *