Tổng hợp

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Sau khi 2 bên đồng ý thỏa thuận về việc cho mượn nhà ở để làm văn phòng, bạn cần thực hiện việc thỏa thuận đó bằng văn bản cụ thể. Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở đề bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Toàn bộ ngôi nhà số ……………………

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)

Ông :………………………………………………………… Sinh năm :……………………………………..

CMND số :…………………………………………………………………………………………………………

Bà :…………………………………………………………… Sinh năm :……………………………………..

CMND số :…………………………………………………………………………………………………………

Thường trú :………………………………………………………………………………………………………

(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)

Bên A là chủ quyền…………..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận ………số: ngày ……… do UBND ….. cấp; Trước bạ ngày …………

BÊN MƯỢN: (Bên B)…………………………………………………………………………………………

Văn phòng đại diện ………………………………………………………………………………………..….

Đại diện bởi :……………………………………………………………………………………………………..

Bà : …………………………………………………………..Sinh năm :………………………………………

CMND số :…………………………………………………………………………………………………………

Thường trú :………………………………………………………………………………………………………

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ………, có thực trạng theo Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:……………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

– Thời hạn mượn: 02 (hai năm)

– Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

– Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

– Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *