Tổng hợp

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Mục lục

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Sau khi 2 bên đồng ý thỏa thuận về việc cho mượn nhà ở để làm văn phòng, bạn cần thực hiện việc thỏa thuận đó bằng văn bản cụ thể. BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở đề bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Toàn bộ ngôi nhà số ……………………

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)

Ông :………………………………………………………… Sinh năm :……………………………………..

CMND số :…………………………………………………………………………………………………………

Bà :…………………………………………………………… Sinh năm :……………………………………..

CMND số :…………………………………………………………………………………………………………

Thường trú :………………………………………………………………………………………………………

(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)

Bên A là chủ quyền…………..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận ………số: ngày ……… do UBND ….. cấp; Trước bạ ngày …………

BÊN MƯỢN: (Bên B)…………………………………………………………………………………………

Văn phòng đại diện ………………………………………………………………………………………..….

Đại diện bởi :……………………………………………………………………………………………………..

Bà : …………………………………………………………..Sinh năm :………………………………………

CMND số :…………………………………………………………………………………………………………

Thường trú :………………………………………………………………………………………………………

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ………, có thực trạng theo Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:……………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

– Thời hạn mượn: 02 (hai năm)

– Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

– Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

– Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

BNC.Edu.vn biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *