Tổng hợp

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mục lục

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở giữa chủ nhà và nhà thầu xây dựng, thường được áp dụng đối với nhà phố, nhà ở liền kề, các công trình xây dựng quy mô nhỏ… Hợp đồng có đầy đủ các điều khoản ràng buộc, quyền và trách nhiệm mỗi bên tham gia hợp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số ……./HĐ)

– Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;

Hôm nay, ngày………. tháng………….. năm ……………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………………..

Các bên trong hợp đồng gồm:

Bên A: Bên chủ nhà

Đại diện bởi ông (bà):………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..……………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………

CMND số:…………………………………. do CA………………………….. cấp ngày ………………………………….

Bên B: Bên nhận khoán

Đại diện cho nhóm thợ là ông (bà):…………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………….. Máy nhắn tin:………………………………………………

CMND số:………………………………….. do CA ……………………………cấp ngày …………………………………..

Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nõi dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán

Bên A khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà số………đường……….phường (xã)……….quận (huyện)………..với yêu cầu cụ thể sau:

1. Nền móng phải đảm bảo (theo bản vẽ bổ sung hoặc mô tả chi tiết)

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về khối xây yêu cầu

– …………………………………………………………………………………………………………………..…………………

3. Về vách nhà phải đảm bảo:

– Tô bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác

– Phía bên trong nhà sơn lót một lớp sơn nước hiệu

– Phía ngoài phải bảo đảm một lớp hồ dầu.


4. Phần lầu 1, lầu 2 đảm bảo

(Nếu có phải miêu tả tỉ mỉ)

5. Về trần nhà, mái nhà

– Mái nhà (yêu cầu sửa mới hoặc thay thế vật liệu cũ như thế nào…)

– Trần nhà: Đóng laphong bằng ván ép sau đó dán lớp giấy nền loại

6. Yêu cầu về cửa chính, cửa sổ, cổng ra vào, cổng hậu.

7. Nhà bếp và công trình vệ sinh, nhà tắm.

8. Các yêu cầu khác (nếu có)

Điều 2: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tiền vốn (dự toán):

Trong trường hợp sửa chữa lớn, có nhiều hạng mục công trình, tiêu hao vật tư nhiều thì ta lập bảng dự toán chi tiết riêng (đính kèm).

1. Nguyên vật liệu chủ yếu do bên A cung ứng gồm:

2. Nguyên vật liệu do bên B cung ứng gồm

Điều 3: Trách nhiệm của bên chủ nhà (Bên A)

1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, bản vẽ bổ sung, thiết kế cũ cho bên B theo đúng với thỏa thuận.

2. Chuẩn bị chổ ở cho người thợ của bên B trong suốt thời gian sửa chữa, giúp bên B trong việc đăng ký tạm trú theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thủ tục pháp lý trong sửa chữa, xây dựng. Phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền địa phương đình chỉ công việc.

Điều 4: Trách nhiệm của bên nhận khoán (Bên B)

1. Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và mỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.

2. Có trách nhiệm bảo quản vật tư , thiết bị, nêu cao tinh thần tiết kiệm nguyên vật liệu. Mọi hư hỏng, mất mát xảy ra bên nhận khoán chịu trách nhiệm.

3. Khi chưa bàn giao kết quả công việc cho chủ nhà, bên nhận khoán phải chịu mọi rủi ro ngẫu nhiên xảy ra (trừ trường hợp bất khả kháng như động đất, bão lụt…).

4. Sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính tiền công.

Điều 5: Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán

1. Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến trong vòng ngày kể từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

2. Bên chủ nhà sẽ thanh toán tiền cho bên B chia ra làm 3 đợt sau:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng, thanh toán ứng trước khoảng % tổng dự toán.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành % khối lượng công việc sẽ thanh toán %
giá trị (kể cả phần nguyên vật kiệu và tiền công).

– Đợt cuối: Sau khi nhận bàn giao và quyết toán công thợ.

Điều 6: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã giao kết. Khi có tranh chấp sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở có lý, có tình.

Hợp đồng này được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên nhận khoán Bên chủ nhà
(Ký tên) (Ký tên)

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *