Tổng hợp

Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

Mục lục

Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để chấm điểm và xếp loại sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đề tài, tiêu chí đánh giá xếp loại. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Năm học: ………………………………………………

(Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN)

Bạn đang xem: Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC.

Trường ………………………………………………

Đề tài:……………………………………………….. ………………………………………………………

Họ và tên tác giả:………………………………… ………………………………………………………

Đơn vị:………………………………………………. ………………………………………………………

Điểm cụ thể:

Phần Nhận xét của người đánh giá xếp loại đề tài Điểm tối đa Điểm đạt được

1. Tên đề tài

2. Đặt vấn đề

1

3. Cơ sở lý luận

1

4. Cơ sở thực tiển

2

5. Nội dung nghiên cứu

9

6. Kết quả nghiên cứu

3

7. Kết luận

1

8. Đề nghị

9. Phụ lục

1

10. Tài liệu tham khảo

11. Mục lục

12. Phiếu đánh giá xếp loại

1

Thể thức văn bản, chính tả 1
Tổng cộng 20 đ

Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại:………..

Người đánh giá xếp loại đề tài:

1. ……………………………………………………… ………………………………………………………

2. ……………………………………………………… ………………………………………………………

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *