Tổng hợp

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH

Mục lục

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH là mẫu phiếu được dùng để đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo

Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………..…….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
……., ngày ….. tháng ….. năm …..

PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH

1. Thông tin của người lao động

Nội dung ghi trên sổ BHXH

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH

Nội dung đề nghị điều chỉnh

Số sổ BHXH: ……………………………………

Họ và tên: ……………………………………….

Ngày, tháng, năm, sinh: ……………………….

Giới tính: ………………., Quốc tịch: …………

Số CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước: …………..

Số sổ BHXH: ……………………………………

Họ và tên: ……………………………………….

Ngày, tháng, năm, sinh: ……………………….

Giới tính: ………………., Quốc tịch: …………

Số CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước: …………..

2. Quá trình đóng BHXH, BHTN

Nội dung ghi trên sổ BHXH

Nội dung đề nghị điều chỉnh

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đóng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đóng

– Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là ….. năm ….. tháng.

(Trong đó BHXH bắt buộc là ….. năm ….. tháng).

– Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là ….. năm ….. tháng.

ĐƠN VỊ CƠ QUAN BHXH
Người lao động Người SD lao động CB nhập liệu CB thẩm định Giám đốc

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03)

1. Mục đích: để đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động

2. Trách nhiệm lập: cán bộ thẩm định thực hiện in lần thứ nhất từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ; cán bộ nhập liệu in từ cơ sở dữ liệu đã nhập sau khi điều chỉnh thông tin.

3. Thời điểm lập: khi thực hiện rà soát sổ BHXH và sau khi nhập đầy đủ thông tin trên sổ BHXH và thông tin điều chỉnh của người lao động vào cơ sở dữ liệu.

4. Phương pháp lập:

– Cột “Nội dung ghi trên sổ BHXH”: thực hiện in từ cơ sở dữ liệu.

– Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh”: nếu người lao động có quá trình công tác tại Cột “Nội dung ghi trên sổ BHXH” chưa đúng thì đề nghị điều chỉnh tương ứng cùng hàng tại Cột “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

– Sau khi đối chiếu người lao động và người sử dụng lao động ký, xác nhận vào ô dành cho người lao động và người sử dụng lao động.

Ghi chú:

Nội dung đề nghị điều chỉnh tại Cột diễn giải bao gồm:

– Nhân thân: Họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch.

– Thời gian tham gia BHXH: quá trình, đóng BHXH, BHTN của người lao động.

– Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, tên đơn vị.

– Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN.

– Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của người lao động (xã, huyện, tỉnh).

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *