Tổng hợp

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

Mục lục

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT được lập ra để theo dõi số lượng phôi thẻ sử dụng khi phát hành thẻ. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BHXH…………….

BHXH…………….

Bạn đang xem: Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

Mẫu C07-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

PHIẾU SỬ DNG PHÔI THẺ BHYT

Số:……………., ngày:……………….

Họ tên cán bộ phát hành:……………………………………………………………………………………………………

Phôi thẻ BHYT có trước khi in: …………………………………………………………………………………..……….

Phôi thẻ BHYT còn sau khi in: …………………………………………………………………………………………….

Tên các đơn vị cấp thẻ BHYT

Mã các đơn vị

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

2

Tăng mới

3

Cấp lại

4

Cấp đổi do hỏng

5

Cấp đổi do điều chỉnh thông tin

6

Cấp đổi nơi KCB BĐ

7

Cấp đổi quyền lợi

8

Cấp đổi do nguyên nhân khác

9

Hỏng do nhà in

10

Hỏng do in

11

Mất do bảo quản

12

Hỏng do bảo quản

13

Giảm khác

Ngày ……. tháng…. năm…….
Người ghi sổ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng (Tổ) Cấp sổ thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT (Mẫu C07-TS)

a) Mục đích: để theo dõi số lượng phôi thẻ sử dụng khi phát hành thẻ.

b) Trách nhiệm lập: cán bộ chuyên quản.

c) Thời gian lập: vào cuối ngày có phát sinh.

d) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi các nội dung sử dụng phôi thẻ BHYT.

– Cột 3: ghi số lượng phôi thẻ BHYT sử dụng.

* Chỉ tiêu hàng ngang: ghi đầy đủ tiêu thức theo quy định

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *