Tổng hợp

Mẫu phiếu tín nhiệm mới nhất

Mục lục

Mẫu phiếu tín nhiệm mới nhất

Mẫu phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra dùng để lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Mẫu phiếu được ban hành theo Quy định 262-QĐ/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Nội dung trong mẫu phiếu nêu rõ tên thông tin người cho ý kiến, chức vụ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị …
(Đóng dấu treo)

Bạn đang xem: Mẫu phiếu tín nhiệm mới nhất

…………., ngày ….. tháng ….. năm 201…

PHIẾU TÍN NHIỆM

của ………………………………………
đối với ………………………….……
năm 201…

– Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đề nghị đồng chí thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các đồng chí có tên dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng:

STT Họ và tên Chức vụ công tác Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1
2
3
………..
n

Người ghi phiếu
(Có thể ký hoặc không ký tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *