Tổng hợp

Mẫu quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

Mục lục

Mẫu quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 19/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÒA ÁN…………..(1)

–––––––––––––––

Bạn đang xem: Mẫu quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

Số:…./….. (2)/QĐ-CA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––

………, ngày….. tháng….. năm……

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI (BỔ SUNG, RÚT) KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

Đối với Bản án (Quyết định) số: (3).…………………………………………………………..
của Tòa án (4)..…………………………………………………………………………………….

CHÁNH ÁN(5)………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Điều 381(6) của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số:../…/KN-HS ngày…tháng…năm…của Chánh án Tòa án(7)……………………………………………….

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự đối với:

– (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– (9) . …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NHẬN THẤY:(10)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm số:../…/KN-HS ngày…tháng…năm….của Chánh án Tòa án(11)………………………………………….đối với (12)…………………………………………..

2. Đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm nêu trên.

Nơi nhận:

– VKS(13)……………………..;

– TA(14)………………………..;

– VKS(15)………………………;

(16)…………………………….;

(17)………………………………;

(18)…………………………….;

– Lưu………………………

(19)……………….

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 57-HS:

(1) và (5) ghi tên Tòa án ra quyết định kháng nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi tên Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 01/2017/KN-HS).

(3) ghi bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm (phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm) số, ngày, tháng, năm (ví dụ: Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2017HS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2017).

(4) ghi tên Tòa án đã xét xử đối với bản án (quyết định) bị thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm.

(6) nếu thay đổi hoặc bổ sung kháng nghị thì căn cứ thêm Điều 379 về thời hạn kháng nghị.

(7) và (11) ghi tên Tòa án ra quyết định kháng nghị.

(8) ghi đầy đủ họ tên và lý lịch của người bị kết án bị kháng nghị (nếu người bị kết án là cá nhân thì ghi đầy đủ họ tên của cá nhân đó, nếu là pháp nhân thương mại thì ghi tên pháp nhân thương mại đó và tên người đại diện theo pháp luật).

(9) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của bị hại và các đương sự, người liên quan khác.

(10) tóm tắt Quyết định kháng nghị đã ban hành và lập luận, phân tích những căn cứ để ra Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị.

(12) nếu người bị kết án là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, nếu là pháp nhân thương mại thì ghi tên pháp nhân thương mại đó và tên người đại diện theo pháp luật.

(13) đến (19) ghi giống mẫu Quyết định kháng nghị.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *