Tổng hợp

Mẫu (sample) là gì?

Mục lục

Mẫu (sample) là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Mẫu (sample) là gì?

Mẫu (sample) là gì?

Bạn đang xem: Mẫu (sample) là gì?

Mẫu (sample) Bộ phận của một tổng thể (thống kê) có thể dùng để thực hiện các ước lượng về tổng thể mà không phải tiến hành tổng điều tra về toàn bộ các đơn vị của một tổng thể.

Mẫu (sample) là một bộ phận của một tổng thể (thống kê) có thể dùng để thực hiện các ước lượng về tổng thể mà không phải tiến hành tổng điều tra về toàn bộ các đơn vị của một tổng thể.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong nghiên cứu thống kê và phương pháp nghiên cứu định lượng, một mẫu dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu thu thập được và/ hoặc được lựa chọn từ một tổng thể thống kê bằng một quy tắc rõ ràng.

Thông thường, tổng thể rất lớn làm cho việc tính toán tổng thể nhằm mục đích thống kê hoặc một liệt kê đầy đủ của tất cả các giá trị trong tổng thể không thực tế hoặc tổng thể có thể tồn tại. Các mẫu thường đại diện cho một tập hợp con của kích thước mẫu tổng thể. Các mẫu được thu thập và thống kê được tính toán từ các mẫu để có thể kết luận hoặc ngoại suy từ các mẫu đến tổng thể. Quá trình của thu thập thông tin từ một mẫu được gọi là lấy mẫu. Các mẫu dữ liệu có thể được rút ra từ một tổng thể mà không cần trả lại, trong trường hợp này nó là một tập hợp con của một tổng thể. Hoặc mẫu thay thế trong trường hợp nó là nhiều tập hợp con.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *