Tổng hợp

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công

Mục lục

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công

Tên công cty
———-

Số:……./…….

Bạn đang xem: Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

………., ngày …… tháng……năm……

THÔNG BÁO
Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công

Để triển khai việc quản lý ngày, giờ công và quản lý chặt chẽ giờ giấc lao động của viên chức, người lao động, công ty sẽ trang bị máy chấm công bằng vân tay. Bộ phận Hành chính nhân sự thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu vân tay của nhân viên cụ thể như sau:

STT

Bộ phận

Thời gian

Địa điểm

Ngày …/…/…. (Thứ …)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Việc lấy mẫu vân tay sẽ thực hiện tại bộ phận Hành Chính Nhân Sự. Đề nghị các Trưởng bộ phận sắp xếp thời gian, bố trí công tác cho tất cả nhân viên có mặt đúng giờ để việc lấy vân tay được hiệu quả.

GIÁM ĐỐC

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *