Tổng hợp

Mẫu thông báo mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại

Mục lục

Mẫu thông báo mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu thông báo mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại được ban hành kèm theo Quyết định 1848/QĐ-TCT năm 2017 về quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành ngày 24/10/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA VĂN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu thông báo mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại

Số: /TB-(1)….

……, ngày ….. tháng năm ….

THÔNG BÁO

Mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại (lần)

Ngày … tháng … năm …, (theo dấu công văn đến số….) …(2)… đã nhận được đơn khiếu nại của …(3)…. đề ngày… tháng… năm…

Địa chỉ (3): ……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp hoặc Mã số thuế công ty ..(4)………………………………………………..

Để biết tiến độ thụ lý và giải quyết hồ sơ, (…3…) có thể truy cập trang thông tin điện tử có địa chỉ: …(5)… với Mã tra cứu hồ sơ (…………………6…); Mật khẩu tra cứu hồ sơ (……………………………7…).

Đề nghị (…………….3…) có trách nhiệm bảo mật thông tin Mã tra cứu hồ sơ, Mật khẩu tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật, không tiết lộ Mã tra cứu hồ sơ, Mật khẩu tra cứu hồ sơ cho người khác dưới mọi hình thức.

(…2………………) thông báo để …………………..…….(3) được biết./.


Nơi nhận:
– ………(3);
– Lưu: VT, ..(8)…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

______________

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan Thuế thông báo.

(2) Tên cơ quan Thuế thông báo.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giy tờ tùy thân (mã sthuế nếu là công ty)

(5) Địa chtrang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

(6) Mã tự sinh trên ứng dụng KTNB.

(7) Mật khẩu tự sinh trên ứng dụng KTNB.

(8) Bộ phận xử lý đơn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *