Tổng hợp

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng. Mục đích của thông báo chính là thay đổi thông tin người hưởng. Nội dung thông báo nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin người hưởng. Mời các bạn theo dõi mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng dưới đây:

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Kính gửi: …………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………….. Ngày…… Tháng……năm sinh…………………..

Số sổ BHXH/Số định danh:…………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân:………….ngày cấp:…………., nơi cấp:………………………….

Từ tháng………………. năm…………………., đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Thông tin người hưởng

Thông tin trước khi thay đổi, bổ sung

Thông tin đề nghị thay đổi, bổ sung

1. Giới tính

2. Số điện thoại

3. Số điện thoại người thân khi cần liên lạc

4. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố)

5. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

5.1. Nhận bằng tiền mặt: Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ: xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)

5.2. Nhận qua Tài khoản:

– Tên chủ tài khoản

– Số tài khoản cá nhân

– Ngân hàng nơi mở TK

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………ngày……tháng…….năm………..

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *